Recht 2011

Recht 2011
Prijs: GRATIS
Categorie: Boeken
Geen waarderingen
Plaatsingsdatum: 6 januari 2011
Bedrijf: Active8
Grootte: 32.70 MB
Versie: 1.1
App Type: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beschrijving

Handzame en goed toegankelijke wetten en verdragen verzameling voor de iPhone en iPod. Gekozen is voor een logische indeling, waarbij de redacteur juridisch zoveel mogelijk heeft gekeken naar de behoefte van mensen met een interesse in het recht.

De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van een zoekmachine op steekwoord.
Het is ook mogelijk om een persoonlijke lijst met referenties op te bouwen in de applicatie, om zodoende snel naar artikelen te kunnen navigeren.

Een internet connectie is niet nodig want alle wetten zijn direct beschikbaar vanuit de iPod of iPhone. De app ondersteund zowel portrait als landscape modus.

De volgende wetten zijn beschikbaar:

1. Grondwet:
Grondwet

2. Verdragen:
Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag tot oprichting van de Europese Gem.

3. Wetten:
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Auteurswet
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Gemeentewet
Rijkswet op het Nederlanderschap
Vreemdelingenwet
Wegenverkeerswet
Wet openbaarheid van bestuur
Wetboek van Strafrecht

* elk kwartaal een update *

Installeren / Bekijk in App Store

Schermafbeeldingen van app


Recensies van gebruikers

blog comments powered by Disqus

Installeren

InstallerenBekijk in App Store