Fiscaalrecht

Fiscaalrecht
Prijs: GRATIS
Categorie: Boeken
waarderingen: iPhone/iPad App - Fiscaalrechtwaarderingen: iPhone/iPad App - Fiscaalrechtwaarderingen: iPhone/iPad App - Fiscaalrechtwaarderingen: iPhone/iPad App - Fiscaalrechtwaarderingen: iPhone/iPad App - Fiscaalrecht 4 waarderingen
Plaatsingsdatum: 16 september 2009
Bedrijf: Active8
Grootte: 9.39 MB
Versie: 1.2
App Type: iPhone / iPod Touch

Beschrijving

Handzame en goed toegankelijke wetten en verdragen verzameling voor de iPhone en iPod. Gekozen is voor een logische indeling, waarbij de redacteur zoveel mogelijk heeft gekeken naar de behoefte van fiscaal juristen.

Een internet connectie is niet nodig want alle wetten zijn direct beschikbaar vanuit de iPod of iPhone. De app ondersteund zowel portrait als landscape modus.

De volgende wetten zijn beschikbaar:
1. Algemeen:
Algemene termijnenwet
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Besluit proceskosten bestuursrecht

2. Dividendbelasting:
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Wet op de dividendbelasting 1965

3. Douane:
Algemene douanewet

4. Inkomstenbelasting:
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting
Wet aanpassing fiscale behandeling VUTprepensioen en introductie levensloopregeling
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet invoering en aanvulling van de vereevoudiging van de tariefstructuur in de loon en inkomstenbelasting en wijzigingen van de regeling betreffende aftrekposten
Wet tijdelijke maatregelen inzake aftrekbaarheid van kosten van groot onderhoud en van schilderwerk
Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon en inkomstenbelasting

5. Invordering:
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet
Uitvoeringsregeling Invorderingswet

6. Kansspelbelasting:
Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
Wet op de kansspelbelasting

7. Loonbelasting:
Uitvoeringsbesluit loonbelasting
Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
Uitvoeringsregeling loonbelasting
Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen
Wet op de loonbelasting 1964
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

8. Millieubelasting:
Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen geheven naar een milieugrondslag

9. Motorrijtuigenbelasting:
Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting
Uitvoeringsbesluit belasting van personenautos en motorrijwielen
Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen
Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
Uitvoeringsregeling belasting van personenautos en motorrijwielen
Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
Wet belasting zware motorrijtuigen
Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

10. Omzetbelasting:
Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op het BTW compensatiefonds

11. Onroerende goederen:
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten wet onroerende zaken
Wet waardering onroerende zaken

12. Rechtsverkeer:
Registratiewet 1970
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
Wet op belastingen van rechtsverkeer

13. Successiewet:
Natuurschoonwet 1928
Successiewet 1956
Uitvoeringsbesluit Successiewet
Uitvoeringsregeling Successiewet

14. Venootschapsbelasting:
Besluit fiscale eenheid 2003
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelastin 1971
Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Installeren / Bekijk in App Store

Schermafbeeldingen van app


Recensies van gebruikers

blog comments powered by Disqus

Installeren

InstallerenBekijk in App Store