Anesthesiologie Medicatie

Anesthesiologie Medicatie
Prijs: € 10,00
Categorie: Medisch
waarderingen: Android App - Anesthesiologie Medicatiewaarderingen: Android App - Anesthesiologie Medicatiewaarderingen: Android App - Anesthesiologie Medicatiewaarderingen: Android App - Anesthesiologie Medicatiewaarderingen: Android App - Anesthesiologie Medicatie 11 waarderingen
Plaatsingsdatum: 10 januari 2011
Bedrijf: De Tijdstroom uitgeverij B.V.
Aantal keer geïnstalleerd: 500+
Grootte: 319k
Versie: 1.1.1

Beschrijving

Klinische anesthesiologie – Medicatie is de succesvolle anesthesiologie-applicatie Medicatie, nu ook voor Android.De inhoud van de applicatie bestaat uit een lijst van veelgebruikte anesthesiologische middelen met overzichtelijk gerangschikte informatie over doseringen, eigenschappen, werkingsmechanismen, indicaties, waarschuwingen en farmacologie van de diverse medicamenten. De applicatie is met name geschikt voor snelle naslag tijdens het werk op of buiten het operatiekamercomplex en de intensive care. Aan de basis van deze applicatie ligt het hoofdstuk Farmacologie uit het nieuwe boek Klinische anesthesiologie onder redactie van Noordzij, Klimek en Stamer. De applicatie is met name geschikt voor de anesthesioloog (in opleiding), coassistent, anesthesiemedewerker, IC-arts (in opleiding) en IC-verpleegkundige. De applicatie zal regelmatig worden geüpdatet met nieuwe informatie. Deze updates zijn gratis.
De redactie heeft ernaar gestreefd om de inhoud van de applicatie een afspiegeling te laten zijn van de gangbare anesthesiologische praktijk in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis. Om die reden kunnen doseringen afwijken van de door de fabrikant of in het Farmacotherapeutisch Kompas geadviseerde dosering.
Recensies Klinische anesthesiologie – Medicatie:
‘Duidelijke en overzichtelijke app voor de anesthesie! Eindelijk!’ *****
‘Eindelijk een no nonsense programma als naslagwerk binnen de anesthesie’ ****
‘Kort, bondig, duidelijk en overzichtelijk voor naslag tijdens het werk’ *****
‘Mooie overzichtelijke app, een aanrader!’ *****

Feedback
--------
Voor reacties op deze vernieuwde applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen. Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl.
Disclaimer
----------
Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel foutief medisch handelen als gevolg van deze inhoud. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.

Redactie: Peter Noordzij, Markus Klimek
Ontwikkeling: Jonge Sla Design
Uitgever: © De Tijdstroom Uitgeverij
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
De Tijdstroom Uitgeverij BV
Postbus 775
3500 AT Utrecht
e-mail: info@tijdstroom.nl
internet: www.klinische-anesthesiologie.nl

Installeren / Bekijk in Marketplace

Schermafbeeldingen van app


Recensies van gebruikers - ANDROID MARKET

blog comments powered by Disqus

Installeren

InstallerenBekijk in Marketplace MeerQR Code